Spavanje u fazama? Da li su Nikola Tesla i Vinston Čerčil bili u pravu?
-
19.05.2023 Zanimljivo!